Головний редактор – чл.-кор. НАН України, д-р. техн. наук, проф.  Кудря С.О.

Заступник головного редактора - чл.-кор. НАН України, д-р. техн. наук, проф.   Рєзцов В.Ф.

Відповідальний секретар – канд.техн. наук, вчений секретар Інституту відновлюваної енергетики НАН України Суржик Т.В.

 

Редакційна група: Пономаренко О.П., Щокіна В.А., Іванчук О.І.

Верстка: Кушнір І.О., Тефнанц М.А.

Адміністратор сайту: Антон А.О.

Адреса редакції: 02094, вул.. Гната Хоткевича , 20А, м. Київ, Україна, к.301

Інститут відновлюваної енергетики НАН України

Тел../факс: +38(044)206-28-09

Е-mail: ar.shchek@gmail.com

www.ve.org.ua